IROP spouští první výzvu pro ITI v období 2021-2027

IROP, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, oznamuje, že 19. 9. 2022 vyhlásil 16. výzvu zacílenou na rozvoj a revitalizaci knihoven pro integrované územní investice (ITI).

16. výzva IROP – Knihovny (ITI) – SC 4.4 (MRR, PR) je zaměřená na podporu integrovaných projektů realizovaných na územích méně rozvinutých regionů (MRR) a přechodových regionů (PR). Vzhledem k tomu, že výzva je zacílena na výše uvedené dvě kategorie regionů, jsou ve výzvě stanoveny i dvě alokace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Pro MRR je určena částka ve výši 605,3 mil. Kč a pro PR je alokace ve výši 222,1 mil. Kč.
 
Integrované projekty předkládané do této výzvy musí být v souladu s příslušnou integrovanou územní strategií ITI a vést k naplňování jejích cílů.  Z tohoto důvodu je nutné projekty nejprve projednat na úrovni nositele ITI a získat vyjádření řídicího výboru o souladu s integrovanou územní strategií, které je povinnou přílohou žádosti o podporu. Současně musí být schválen programový rámec IROP příslušné metropolitní oblasti/aglomerace.
 
Výzva je vyhlášena jako výzva průběžná, tj. hodnocení žádostí o podporu probíhá průběžně po jejich podání v MS2021+.

Kategorie regionů naleznete na webových stránkách IROP.

Zdroj: https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/irop-spousti-prvni-vyzvu-pro-iti-2021-2027