Posun předpokládaného data vyhlášení některých zářijových výzev IROP

Řídicí orgán IROP oznamuje, že bylo posunuto předpokládané datum vyhlášení výzev.

Jedná se o následující:

  • 8., 9., a 11. výzvu IROP eGovernment - SC 1.1 (MRR, PR, ČR), a to na 5. 10. 2022
  • 10. výzvu IROP eGovernment a kybernetická bezpečnost – SC 1.1 (VRR), a to na 5. 10. 2022
  • 21. a 22. výzvu IROP Silnice II. třídy na Prioritní regionální silniční síti - SC 3.1 (MRR, PR), a to na 27. 9. 2022
  • 23. a 24. výzvu IROP Základní školy - SC 4.1 (MRR, PR), a to na 30. 9. 2022
  • 27. a 28. výzvu IROP Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu - SC 6.1 (MRR, PR), a to na 3. 10. 2022

Důvodem je náročná příprava výzev. Další informace o nadcházejících výzvách viz Plánované výzvy.

Zdroj: https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/posun-data-vyhlaseni-nekterych-zarijovych-vyzev