IROP pro městské aglomerace ITI vyčlenil 1,9 mld. na podporu památek
Řídicí orgán IROP, který je spravován Ministerstvem pro místní rozvoj, dne 15. června 2023 vyhlašuje 62. výzvu IROP – Památky – SC 4.4 (ITI).