leden 2024
  • Ve spolupráci s MMR byly shromážděny informace ohledně možné podpory pro obce, které budou prezentovány na připravovaném semináři - Informační den pro obce.
  • Byly osloveny obce v regionu s nabídkou účasti na zmíněném semináři.
  • Dne 11. ledna se konalo krajské setkání s Ministerstvem vnitra, zástupci obcí a DSO, kde sekretariát propagoval své činnosti a Informační systém projektových záměrů.
  • Sekretariát se účastnil pravidelného setkání sekretariátů RSK s MMR dne 18. ledna online.
  • Ve stejný den se konalo jednání Pracovní skupiny Sociální začleňování a zaměstnanost.
  • Do území byl zaslán požadavek na sběr projektů do připravované výstavy.
  • Sekretariát RSK inicioval schůzku se zástupcem sekretariátu z Ústeckého kraje ke sdílení dobré praxe ve zpracování Analýzy využití finančních prostředků z fondů EU, kterou každoročně zpracovává.