červenec 2023
  • Sekretariát rozeslal členům Regionální stálé konference Libereckého kraje dotazník ke zhodnocení fungování celé platformy za uplynulý rok.
  • Byly osloveny MAS LK z území Novoborska ke spolupráci na tvorbě studie HSOÚ.
  • 27. července se konalo další z pravidelných setkání sekretariátů Regionálních stálých konferencí společně s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v Praze.
  • Sekretariát spolupracoval na importu projektů do Informačního systému projektových záměrů, které byly součástí sběru absorpční kapacity v oblasti cestovního ruchu.
  • Započaly práce na studii HSOÚ Semilsko.
  • Členové Regionální stálé konference, a také sekretariát, vyplňovali dotazník k evaluaci projektu pro MMR ČR. Jeho vyhodnocení bude součástí setkání sekretariátů v září 2023.