37. jednání RSK

REGIONÁLNÍ STÁLÁ KONFERENCE LIBERECKÉHO KRAJE
37. JEDNÁNÍ | 27. března 2024 | KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE – 3. PATRO – SÁL č. 326


09:30 – 10:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
10:00 ZAHÁJENÍ JEDNÁNÍ

Program jednání:

 1. Schválení programu jednání
 2. Kontrola plnění úkolů z 36. jednání RSK LK
 3. Změny v nominacích
 4. Informace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR / Mgr. Miroslav Daněk - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 5. Integrované strategie (ITI) aglomerace Liberec - Jablonec nad Nisou / Mgr. Barbara Steinzová - Statutární město Liberec
 6. Integrované strategie rozvoje venkova a místní akční plány rozvoje vzdělávání / PhDr. Jitka Doubnerová - MAS Frýdlantsko, z. s.
 7. Pozice Asociace krajů ČR pro vyjednávání podmínek v programovém období 2028+ /  Mgr. Michael Otta – Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK
 8. Informace ze sekretariátu Regionální stálé konference Libereckého kraje /  Ing. Petr Stibor, Ing. Karolína Vičanová, DiS., Ing. Jana Vlková - sekretariát RSK LK
 9. Pracovní skupina Cestovní ruch / Ing. Lidie Vajnerová, MBA – zástupce Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji
 10. Pracovní skupina Inovace (VaVaI) / Ing. Vladimír Pachl - Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK
 11. MMR - odbor pro sociální začleňování / Bc. Pavel Pech - Agentura pro sociální začleňování
 12. Pracovní skupina Vzdělávání (KAP) / Ing. Petr Stibor – zástupce sekretariátu RSK LK
 13. Vyhodnocení IROP 2014 - 2020 / Ing. Simona Malá – Centrum pro regionální rozvoj České republiky
 14. Chytřejší Liberecký kraj / Marek Pšenička - Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o.

Různé

Diskuse a závěr

 

Prezentace ke stažení naleznete na tomto odkazu, kde budou ke stažení do 26. 4. 2024. Po tomto datu pouze na vyžádání u pracovínů sekretariátu.

Program

Prezenční listina

Zápis z jednání