36. jednání RSK

REGIONÁLNÍ STÁLÁ KONFERENCE LIBERECKÉHO KRAJE
36. JEDNÁNÍ | 6. prosince 2023 | KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE – 3. PATRO – SÁL č. 326


09:30 – 10:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
10:00 ZAHÁJENÍ JEDNÁNÍ

Program jednání:

 1. Schválení programu jednání
 2. Kontrola plnění úkolů z 35. jednání RSK LK
 3. Změny v nominacích
 4. Informace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR / Mgr. Miroslav Daněk - zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR
 5. Integrované strategie (ITI) aglomerace Liberec - Jablonec nad Nisou / Mgr. Barbara Steinzová - Statutární město Liberec
 6. Integrované strategie rozvoje venkova a místní akční plány rozvoje vzdělávání / PhDr. Jitka Doubnerová - MAS Frýdlantsko, z. s.
 7. Informace ze sekretariátu Regionální stálé konference Libereckého kraje / Ing. Petr Stibor, Ing. Karolína Vičanová, DiS., Ing. Jana Vlková - sekretariát RSK LK
 8. Pracovní skupina Inovace (VaVaI) / Ing. Vladimír Pachl - Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK
 9. MMR - odbor pro sociální začleňování / Ing. Markéta Nešporová - Agentura pro sociální začleňování
 10. Pracovní skupina Vzdělávání (KAP) / Mgr. Dagmar Kasalová - Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ LK
 11. Pracovní skupina Cestovní ruch / Ing. Květa Vinklátová - zástupce odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu KÚ LK

Různé

Diskuse a závěr

 

Prezentace z jednání jsou Vám k dispozici ke stažení na tomto odkazu, a to do 3. ledna 2024. Po tomto datu pouze na vyžádání u sekretariátu RSK LK.

Program

Prezenční listina

Zápis z jednání