únor 2024
  • Dne 7. února se konal Informační den pro obce, který představil zajímavá témata nejen z oblasti dotací. Více informací ne našem webu: https://www.rsk-lk.cz/seminare/2024/1185-informacni-den-pro-obce
  • Sekretariát pracoval na tvorbě podkladů ke schválení na březnovém jednání RSK LK (Výroční zpráva a Analýza využití fondů EU v LK za rok 2023).
  • Proběhlo připomínkování k hodnocení projektů komponenty 4.1.3 NPO ze strany RSK.
  • 27. února se konalo další pravidelné setkání mezi sekretariáty RSK a MMR.
  • Pracovní skupina Vzdělávání zahájila per rollam hlasování k aktualizaci Regionálního akčního plánu LK. Více informací ZDE. Rovněž došlo k aktualizaci členů PS a Statutu.
  • Ministerstvo financí zahájilo audit k projektu Regionální stálá konference Libereckého kraje IV, konkrétně ke 3. ŽOP.