květen 2023
  • Sekretariát připravuje navazující projektový záměr - Regionální stálá konference V Libereckého kraje. 
  • Na MMR byl zaslán seznam hodnotitelů k projektům NPO - komponenta 2.8.1 brownfields.
  • Dne 3. května se konalo další z pravidelných setkání sekretariátů RSK s MMR v Praze.
  • Sekretariát připravil seznam dotačních možností pro území bývalého vojenského prostoru Ralsko na jednání pracovní skupiny.
  • Proběhlo per rollam hlasování - schválení vymezení jednotlivých území pro realizaci Místních akčních plánů IV a jejich oprávněných žadatelů. Zápis a usnesení z korespondenčního hlasování jsou k dispozici ZDE.