hlasování per rollam

Hlasování - schválení vymezení jednotlivých území pro realizaci Místních akčních plánů IV a jejich oprávněných žadatelů.

Zahájení hlasování proběhlo dne 27. 4. - 12. 5. 2023.

 - zápisprezenční listina 

 - usnesení

 

Můžete nás kontaktovat.