duben 2020

 

Sekretariát v měsíci dubnu

  • zaslal informace ke stanovisku MV obcím o prominutí nájemmného skrz Databázi
  • jednal s Technickou univerzitou v Liberci o posunutí plánovaného semináře
  • zpracovával ZoR a ŽoP
  • zkompletoval dokumenty ZoHpRAP a RAP, jejichž výslednou podobu naleznete ZDE
  • realizoval hlasování per rollam
  • odeslal na MMR připomínky od obcí k Agendě 2030
  • účastnil se dne 23. 4. 2020 online jednání Sekretariátů RSK
  • doporučilo MMR témata pro řešení v rámci bílých míst