duben 2019

 

  • 8. 4. proběhl seminář Zateplování budov - dotační příležitosti v oblasti energetických úspor, od 10 hod. na Krajském úřadu Libereckého kraje. Seminář byl určen pr vlastníky či spoluvlastníky rodinných či bytových domů, společenství vlastníků jednotek a bytová družstva. Měli jste zde možnost prokonzultovat 78. výzvu IROP - zateplování bytových domů, nebo také programy Nová zelená úsporám a dešťovka. Veškré materiály jsou k dispozici ke stažení. Pokud jste se nestihli zúčastnit tohoto semináře a měli byste zámem o konzultaci Vašeho projektu, pak je možnost domluvit si osobní schůzku se správci těchto výzev (Centra pro regionální rozvoj ČR a státním fondem životního prostředí ČR, kteří sídlí v Evropském domě (U Jezu 625/4, Liberec), popřípadě navšívit jejich webové stránky.

www.crr.cz

www.sfzp.cz

  • 11. 4. se uskutečnilo v prostorách MMR další společné jednání sekretariátů Regionálních stálých konferencí. Mezi hlavní body programu jednání byla zařazena rizika RSK a analýza MAP.
  • 16.4. proběhlo jednání pracovní skupiny Cestovní ruch, kde byly hlavním bodem jednání destinační managementy. Z původního destinačního managementu Českolipsko vznikly dva nové. Lužické a Žitavské hory a Máchův kraj, který bude žádat v letošním roce o certifikaci. Další dva destinační managementy již požádaly a dva jsou již certifikované. Bylo také probíráno odkoupení značky Křišťálové údolí, které nyní vlastní Liberecký kraj. Dále se zde představil nový manager z ARR, pan Pastva, který má na starosti Křišťálové údolí.
  • 17.4. měla další pracovní skupina jednání. Tentokráte se jednalo o PS Inovace, která se sešla ve Vědecko-technickém parku v Dubé.

Zápisy z jednání obou pracovních skupin budou k dispozici co nejdříve.