listopad 2023
  • Sekretariát pracuje na aktualizaci výstavy prezentující úspěšně realizované projekty z kraje.
  • S Ministerstvem pro místní rozvoj ČR se sekretariát sešel na pravidelném jednání dne 22. listopadu.
  • Byla proplacena závěrečná čtvrtá Žádost o platbu za projekt Regionální stálá konference Libereckého kraje IV.
  • Pracovní skupina Sociální začleňování a zaměstnanost měla možnost renominace svých členů a zástupců na základě nových činností, které ji čekají, z oblasti bydlení.
  • Sekretariát provedl revizi dat v systému ISPZ.