leden 2023
  • Sekretariát se účasnil pravidelného setkání Regionálních stálých konferencí s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, a to dne 19. ledna.
  • Průběžně probíhají práce na zpracování Výroční zprávy RSK LK za rok 2022.
  • Členům Pracovní skupiny Cestovní ruch byla zaslána možnosti připomínkovat komponentu Národního plánu obnovy - Transformace cestovního ruchu v ČR – odolnější a udržitelný cestovní ruch.
  • Obcím v Libereckém kraji byla zaslána tabulka k mapování absorpční kapacity v oblasti cestovního ruchu.
  • 27. ledna byl ukončen sběr projektů a jejich aktualizací do Regionálního akčního lánu Libereckého kraje v oblasti speciální školství.