listopad 2020
  • Probíhají schůzky k dokončení dokumentu Regionální akční plán Libereckého kraje.
  • Výstava Otisky EU v Libereckém kraji byla prodloužena a na zámku v Doksech tak zůstane do konce letošního roku.
  • Sekretariát RSK LK se účastnil dne 11. listopadu pravidelného setkání SRSK, které pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj.
  • 24. listopadu proběhla také Národní stálá konference online.