Nová zelená úsporám

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR patří k nejefektivnějším programům v České republice zaměřeným na úspory energií v rodinných a bytových domech.

Podporuje snižování energetické náročnosti obytných budov (komplexní nebo dílčí zateplení), výstavbu domů s velmi nízkou energetickou náročností, environmentálně šetrné a efektivní využití zdrojů energie a obnovitelné zdroje energie (OZE).

Číst více
Dešťovka

Dotace pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě.

Číst více
Rozcestník pro obchodníky

Potřebujete vyhledat a poradit s vhodným dotačním programem? Máme pro Vás místo, kde jsou shromážděny všechny dotační programy pro obchodníky na jednom místě!

Číst více
MPSV vyhlásilo výzvu na podporu "age managementu"

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – adaptability a rovných příležitostí, vyhlašuje výzvu v rámci Operačního programu Zaměstnanost s názvem "Age management - chytrá změna v řízení, příležitost k růstu".

Číst více
MMR vyhlašuje podporu NNO pro rok 2018

MMR vyhlásilo dotace pro nestátní neziskové organizace pro rok 2018. Podporovány budou žádosti o neivestiční dotace v oblasti podpory a ochrany veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb, metodická podpora poradenství v oblasti bydlení a udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí.

Číst více
Výzva z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova

MMR vyčlenilo na podporu obnovy a rozvoje venkova pro rok 2018 částku 525 milionů korun. Cílem programu je formou dotace pomoci obnově a rozvoji venkovských obcí, přičemž je vyžadováno aktivní zapojení obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení.

Číst více
Výzva IPRÚ na sociální podnikání (III)

Statutární město Liberec jako nositel Integrovaného plánu rozvoje území Liberec–Jablonec nad Nisou vyhlašuje 12. výzvu k předkládání projektových záměrů na sociální podnikání III (vazba na 64. výzvu IROP - sociální podnikání - integrované projekty).

Číst více
Výzva IPRÚ na udržitelnou dopravu

Statutární město Liberec jako nositel Integrovaného plánu rozvoje území Liberec–Jablonec nad Nisou vyhlašuje 11. výzvu k předkládání projektových záměrů na udržitelnou dopravu (vazba na 51. výzvu IROP – UDRŽITELNÁ DOPRAVA)

Číst více
Výzva IPRÚ NA SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURU

Statutární město Liberec jako nositel Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou vyhlašuje 10. výzvu k předkládání projektových záměrů na sociální infrastrukturu (VAZBA NA 61. VÝZVU IROP – SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA).

Číst více