15. STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE

Jedná se o zakreslení kontaminovaných míst na území Libereckého kraje.

Detailní mapa (pdf)