14. KULTURNÍ DĚDICTVÍ A PAMĚŤOVÉ INSTITUCE

Jedná se o památky kulturního dědictví a paměťové instituce, které splňují podmínky výběru a mohou žádat o podporu z Integrovaného regionálního operačního plánu (SC 3.1).

Detailní mapa (pdf)