13. VYBRANÁ ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

Jedná se o vybraná zdravotnická zařízení, která splňují podmínky výběru a mohou žádat o podporu z Integrovaného regionálního operačního plánu (SC 2.3).

Detailní mapa (pdf)