12. PÁTEŘNÍ SÍŤ CYKLOTRAS

Jedná se o cyklotrasy/cyklostezky, které jsou součástí páteřní sítě dálkových cyklotras v ČR.

Detailní mapa (pdf)