10. CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ

Jedná se o chráněná území národního významu - národní park, národní přírodní rezervace, národní přírodní památka, chráněná krajinná oblast).

Detailní mapa (pdf)