8. URBÁNNÍ ÚZEMÍ

Jedná se o vymezení urbánního území řešeného integrovanými nástroji. V případě Libereckého kraje se jedná o Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) pro aglomeraci Liberec-Jablonec.

Detailní mapa (pdf)