5. MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY

Jedná se o území pokryté místními akčními skupinami, v němž bude uplatněn nástroj CLLD (komunitně vedený místní rozvoj).

Detailní mapa (pdf)