4. SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY

Území s výskytem sociálně vyloučených lokalit bylo stanoveno v rámci zpracování Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR a je znázorněno za správní území obcí s rozšířenou působností, v nichž se sociálně vyloučené lokality nacházejí.

Detailní mapa (pdf)