3. ROZVOJOVÁ, STABILIZOVANÁ A PERIFERNÍ ÚZEMÍ

Rozvojová, stabilizovaná a periferní území jsou vymezená v rámci Strategie regionálního rozvoje České republiky 2014-2020 a základní jednotkou pro jejich vymezení je území jednotlivých obcí.

Detailní mapa (pdf)