Mgr. Zuzana Palečková

ZÁSTUPCE AGENTURY PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ
lokální konzultant Frýdlantsko

Martin Půta

ZÁSTUPCE KRAJE
předseda RSK
hejtman Libereckého kraje 

Ing. Michal Kříž

ZÁSTUPCE KRAJE
člen rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování

 

Ing. Jan Sviták

ZÁSTUPCE KRAJE
náměstek hejtmana pro rezort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky

Mgr. Romana Žatecká

ZÁSTUPCE KRAJE
předsedkyně Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva LK

Mgr. Michael Otta

ZÁSTUPCE KRAJE
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů

Mgr. Veronika Futóová

ZÁSTUPCE STATUTÁRNÍCH MĚST ZASTOUPENÝ NOSITELEM IPRÚ
Statutární město Liberec - vedoucí odd. přípravy a řízení projektů

Bc. Lena Mlejnková

ZÁSTUPCE STŘEDNĚ VELKÝCH MĚST (MIMO NOSITELE IPRÚ)
starostka, Semily

Ing. Miroslav Šikola

ZÁSTUPCE MALÝCH MĚST
starosta, Rádlo

Jiří Černý

ZÁSTUPCE ZA VENKOV - SMS ČR
krajský předseda SMS ČR

Jindřich Kvapil

ZÁSTUPCE ZA VENKOV - SPOV
předseda SPOV LK

Ing. Ivana Ptáčková

ZÁSTUPCE STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE (RIS3)
S3 manažerka, Krajský úřad LK

Romana Zemanová

ZÁSTUPCE KRAJSKÉ SÍTĚ MAS
předsedkyně krajského sdružení MAS

Ing. Iva Linderová

ZÁSTUPCE KRAJSKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY
členka představenstva, Okresní hospodářská komora v Jablonci n. N.

Mgr. Petra Bobková

ZÁSTUPCE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
Neziskovky Libereckého kraje

doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.

ZÁSTUPCE AKADEMICKÉHO SEKTORU
místopředseda RSK   rektor - Technická univerzita v Liberci

Mgr. Zuzana Palečková

ZÁSTUPCE AGENTURY PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ
lokální konzultant Frýdlantsko

PhDr. Kateřina Sadílková, MBA

ZÁSTUPCE KRAJSKÉ POBOČKY ÚŘADU PRÁCE ČR
ředitelka Krajské pobočky úřadu v Liberci (Úřad práce)

Ing. Jiří Hušek

ZÁSTUPCE AGENTURY OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY
vedoucí správy CHKO Jizerské hory a krajského střediska AOPK

Ing. Květa Vinklátová

ZÁSTUPCE SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V LK
předseda sdružení