Martin Půta

ZÁSTUPCE KRAJE
předseda RSK
hejtman Libereckého kraje 

Mgr. Jiří Ulvr

ZÁSTUPCE KRAJE
člen rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování

 

Václav Židek

ZÁSTUPCE KRAJE
člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí a zemědělství

Mgr. Josef Horinka

ZÁSTUPCE KRAJE
předseda Výboru hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva LK

Mgr. Michael Otta

ZÁSTUPCE KRAJE
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů

Mgr. Šárka Prachařová

ZÁSTUPCE STATUTÁRNÍCH MĚST ZASTOUPENÝ NOSITELEM IPRÚ
Statutární město Liberec - náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace města Liberec

Bc. Tomáš Levinský

ZÁSTUPCE STŘEDNĚ VELKÝCH MĚST (MIMO NOSITELE IPRÚ)
starosta, Rychnov u Jablonce nad Nisou

Ing. Miroslav Šikola

ZÁSTUPCE MALÝCH MĚST
starosta, Rádlo

Jiří Černý

ZÁSTUPCE ZA VENKOV - SMS ČR
krajský předseda SMS ČR

Michal Rezler

ZÁSTUPCE ZA VENKOV - SPOV
předseda SPOV LK - starosta, Malá Skála

Ing. Vladimír Pachl

ZÁSTUPCE STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE (RIS3)
krajský RIS3 koordinátor, Krajský úřad Libereckého kraje

PhDr. Jitka Doubnerová

ZÁSTUPCE KRAJSKÉ SÍTĚ MAS
manažerka MAS Frýdlantsko

Ing. Iva Linderová

ZÁSTUPCE KRAJSKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY
členka představenstva, Okresní hospodářská komora v Jablonci n. N.

Alena Janoušková, DiS.

ZÁSTUPCE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
Neziskovky Libereckého kraje

doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.

ZÁSTUPCE AKADEMICKÉHO SEKTORU
místopředseda RSK   rektor - Technická univerzita v Liberci

Mgr. Zuzana Palečková

ZÁSTUPCE AGENTURY PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ
lokální konzultant Frýdlantsko

PhDr. Kateřina Sadílková, MBA

ZÁSTUPCE KRAJSKÉ POBOČKY ÚŘADU PRÁCE ČR
ředitelka Krajské pobočky úřadu v Liberci (Úřad práce)

Ing. Jiří Hušek

ZÁSTUPCE AGENTURY OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY
vedoucí správy CHKO Jizerské hory a krajského střediska AOPK

Ing. Květa Vinklátová

ZÁSTUPCE SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V LK
předseda sdružení

Mgr. Lubomír Kysilka

ZÁSTUPCE KATOLICKÉ CÍRKVE
vedoucí odboru správy majetku na Biskupství Litoměřickém

Mgr. Ondřej Havlíček

ZÁSTUPCE EUROREGIONU
zástupce jednatele Euroregionu Nisa, projektový manažer