Martin Půta

ZÁSTUPCE KRAJE
předseda RSK
hejtman Libereckého kraje 

Ing. Radka Loučková Kotasová

ZÁSTUPCE KRAJE
členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování

 

Mgr. Petr Tulpa

ZÁSTUPCE KRAJE
člen rady kraje pro rezort sociálních věcí

Mgr. Romana Žatecká

ZÁSTUPCE KRAJE
předsedkyně Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva LK

Mgr. Michael Otta

ZÁSTUPCE KRAJE
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů

Tibor Batthyány

ZÁSTUPCE STATUTÁRNÍCH MĚST ZASTOUPENÝ NOSITELEM IPRÚ
primátor, Liberec

Bc. Lena Mlejnková

ZÁSTUPCE STŘEDNĚ VELKÝCH MĚST (MIMO NOSITELE IPRÚ)
starostka, Semily

Lenka Cincibusová

ZÁSTUPCE MALÝCH MĚST
starostka, Koštálov

Jiří Černý

ZÁSTUPCE ZA VENKOV - SMS ČR
krajský předseda SMS ČR

Jindřich Kvapil

ZÁSTUPCE ZA VENKOV - SPOV
předseda SPOV LK

Ing. Ivana Ptáčková

ZÁSTUPCE STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE (RIS3)
S3 manažerka, Krajský úřad LK

Romana Zemanová

ZÁSTUPCE KRAJSKÉ SÍTĚ MAS
předsedkyně krajského sdružení MAS

Ing. Iva Hübnerová

ZÁSTUPCE KRAJSKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY
členka představenstva, Okresní hospodářská komora v Jablonci n. N.

Mgr. Petra Vlčková

ZÁSTUPCE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
místopředsedkyně, Neziskovky Libereckého kraje

doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.

ZÁSTUPCE AKADEMICKÉHO SEKTORU
rektor, Technická univerzita v Liberci

Bc. Pavel Pech

ZÁSTUPCE AGENTURY PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ
metodik lokálních konzultantů Regionálního centra Střed

Ing. Elena Čermáková

ZÁSTUPCE KRAJSKÉ POBOČKYÚŘADU PRÁCE ČR
zastupující ředitelka Krajské pobočky úřadu v Liberci (Úřad práce)

Ing. Jiří Hušek

ZÁSTUPCE AGENTURY OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY
vedoucí správy CHKO Jizerské hory a krajského střediska AOPK

Mgr. Daniel David

ZÁSTUPCE SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V LK
předseda sdružení