RAP 2020

 

  • AKTIVITA RAP DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

RAP 2020 textová + tabulková část

schváleno na 28. jednání RSK LK dne 15. prosince 2021

Tabulková část vč. zásobníku.

  • AKTIVITA RAP SILNICE II. TŘÍDY

RAP 2020 textová + tabulková část

schváleno per rollam hlasováním dne 25. září 2023

Tabulková část vč. zásobníku.

  • AKTIVITA RAP STŘEDNÍ ŠKOLSTVÍ (STŘEDNÍ A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY, KONZERVATOŘE)

RAP 2020 textovátabulková část střední školy + tabulková část speciální školy + tabulka pro účely pracovní skupiny vč. zásobníku SŠ + způsob stanovení prioritizace + tabulka pro účely pracovní skupiny vč. zásobníku speciální školy + způsob stanovení prioritizace

schváleno na 32. jednání RSK LK dne 23. listopadu 2022, příloha č. 2 (speciální školy) schválena na 36. jednání RSK LK dne 6. prosince 2023

  • AKTIVITA RAP ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

RAP 2020 textová + tabulková část

schváleno na 32. jednání RSK LK dne 23. listopadu 2022

Tabulková část vč. zásobníku.