Pracovní skupina Vzdělávání

Pracovní skupina Vzdělávání vznikla pro potřeby projektu Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje. Je základním nástrojem pro řešení problematiky vzdělávání v kraji s ohledem na čerpání prostředků z ESI fondů. Pracovní skupina zaštiťuje proces přípravy, realizace a monitoringu vyhodnocování Krajského akčního plánu vzdělávání v Libereckém kraji (KAP).
Členy pracovní skupiny jsou významní aktéři v oblasti vzdělávání v Libereckém kraji. Podílejí se na mapování situace a potřeb v území a škol, vzdělávacího systému, trhu práce a zaměstnavatelů a následně vyhodnocují a definují priority pro další rozvoj území.

Číst více