Pracovní skupina Inovace

Pracovní skupina Inovace vznikla v přímé vazbě na strategii inteligentní specializace (RIS3), v rámci které byla založena Rada pro výzkum, vývoj a inovace (Rada VaVaI). Členové Rady VavaI se pravidelně scházejí jako členové PS Inovace a aktivně se zapojují do připomínkování výzev (zejména OP PIK) a do mapování absorpční kapacity území. Výstupy PS Inovace jsou významným zdrojem informací o inovačním prostředí v Libereckém kraji.

Číst více