říjen 2017

- Dne 2. 10. 2017 se uskutečnilo jednání PS Cestovní ruch, kterého se zúčastnil také sekretariát RSK LK. Zápis z jednání je k dispozici ZDE.
- V úterý 10. 10. 2017 proběhlo druhé setkání vedoucích odborů regionálního rozvoje krajů a zástupců sekretariátů RSK k tvorbě Strategie regionálního rozvoje ČR 21+. Za RSK LK se akce se zúčastnil Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů a zástupce kraje v RSK LK.
- Dne 10. 10. 2017 se sekretariát RSK LK účastnil jednání Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Frýdlantsko, kde prezentoval činnost Regionální stálé konference Libereckého kraje a účel Regionálního akčního plánu.
- Pracovníci sekretariátu RSK LK se zúčastnili konference „Příležitosti pro region aneb Co nového po roce 2020“, která se konala 11. 10. 2017 v Hradci Králové. Konference se věnovala možnostem evropských dotací pro obce do roku 2020 a budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020. V rámci konference byly představeny také novinky z oblasti regionální politiky (např. příprava Strategie regionálního rozvoje na období 2021–2030) a informace o připravovaných národních dotačních titulech.

 

 

 

září 2017

- Ve dnech 5. - 6. 9. proběhlo v Hradci Králové 7. zasedání Národní stálé konference, kterého se za RSK LK zúčastnil Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů. Zápis a soubor usnesení z NSK jsou k dispozici ZDE.
- Dne 14. 9. se uskutečnil seminář "Dobrá praxe jako inspirace - příklady úspěšných projektů měst a obcí". Prezentace přednášejících starostů a dalších účastníků, fotogalerii a další informace ze semináře naleznete ZDE.
- 25. 9. 2017 proběhlo v pořadí 12. jednání Regionální stálé konference. V rámci tohoto jednání byla členy RSK LK schválena aktualizace regionálního akčního plánu pro rok 2017. Materiály z jednání jsou k dispozici ZDE.

 

 

SRPEN 2017

- Při aktualizaci Regionálního akčního plánu bylo sebráno a zkontrolováno 1086 projektových záměrů od 157 subjektů. Finální verze zaktualizovaného RAP pro rok 2017 bude předložena ke schválení členům Regionální stálé konference LK na záříjovém jednání. Poté bude odevzdána na MMR.
 - V srpnu probíhala příprava na seminář na téma: Dobrá praxe jako inspirace - příklady úspěšných projektů měst a obcí". Interaktivní seminář pro starostky a starosty obcí Libereckého kraje realizovaný pod hlavičkou RSK LK proběhne 14. 9. 2017 v prostorách Krajského úřadu Libereckého kraje. Více informací o semináři a pozvánka k dispozici ZDE.
 - Dne 24. 8. 2017 se pracovníci sekretariátu RSK LK zúčastnili jednání sekretariátů v Praze.

červenec 2017

- Sekretariát RSK LK prodlužuje termín sběru projektů do 28. 7. 2017. Projekty a projektové záměry se sbírají prostřednictvím Databáze RAP, do které je umožněn přístup ZDE. 
- Dne 19. 7. 2017 se pracovníci sekretariátu RSK LK zúčastnili setkání sekretariátů v Ostravě.
- Na základě podnětu člena RSK LK Agentury pro sociální začleňování byla zahájena příprava ke vzniku nové pracovní skupiny RSK - PS pro sociální začleňování.