prosinec 2017

- V úterý 5. 12. 2017 se na Krajském úřadě Libereckého kraje uskutečnilo setkání členů Rady Libereckého kraje s primátorem a starosty měst a obcí. V rámci tohoto setkání sekretariát RSK LK prezentoval starostům a místostarostům z Libereckého kraje svou činnost a představil účastníkům účel Regionálního akčního plánu.
- Dne 7. 12. 2017 se sekretaritát RSK LK zúčastnil jednání Pracovní skupiny pro cestovní ruch. Tématem setkání byly především aktuální informace z turistických regionů a z oddělení cestovního ruchu KÚLK.
- Dne 11. 12. 2017 proběhlo 13. jednání Regionální stálé konference v Libereckém kraji. Na jednání bylo přijata řada usnesení, která budou předána na řídící orgány operačních programů a Ministerstvo pro místní rozvoj, a byl schválen vznik nové Pracovní skupiny sociální začleňování. Materiály z jednání jsou k dispozici ZDE.
- Ve čtvrtek 14. 12. 2017 se konala 8. Národní stálá konference. Zástupce RSK LK v NSK spolu se sekretaritátem se zúčastnil jednání Komory regionální, v rámci které bylo například představeno shrnutí projednávání RAP s jednotlivými resorty a řídícími orgány, informováno bylo o reakcích na usnesení jednotlivých RSK a mluvilo se o roli RSK v procesu přípravy SRR. Následovalo Plenární zasedání, kde bylo stěžejním tématem především budoucí podoba politiky soudržnosti po roce 2020.

listopad 2017

- Dne 9. 11. 2017 se pracovníci sekretariátu zúčastnili Kulatého stolu k implementaci Strategického rámce Česká republika 2030. V rámci setkání tým odboru pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády ČR představil tento dokument a následně řídil diskuzi nad jednotlivými strategickými cíli a prioritními oblastmi.
- Pracovníci sekretaritátu RSK LK se zúčastnili pravidelného setkání regionálních sekretariátů RSK, které proběhlo 16. 11. 2017 v Praze na MMR.
- Dne 28. 11. 2017 se sekretariát RSK LK zapojil do projednávání výstupů Regionálního akčního plánu - bariér čerpání s řídícím orgánem IROP, OP Podníkání a inovace, OP Zaměstnanost a OP Životní prostředí. 

říjen 2017

- Dne 2. 10. 2017 se uskutečnilo jednání PS Cestovní ruch, kterého se zúčastnil také sekretariát RSK LK. Zápis z jednání je k dispozici ZDE.
- V úterý 10. 10. 2017 proběhlo druhé setkání vedoucích odborů regionálního rozvoje krajů a zástupců sekretariátů RSK k tvorbě Strategie regionálního rozvoje ČR 21+. Za RSK LK se akce se zúčastnil Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů a zástupce kraje v RSK LK.
- V úterý 10. 10. 2017 se sekretariát RSK LK účastnil jednání Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Frýdlantsko, kde prezentoval činnost Regionální stálé konference Libereckého kraje a účel Regionálního akčního plánu.
- Pracovníci sekretariátu RSK LK se zúčastnili konference „Příležitosti pro region aneb Co nového po roce 2020“, která se konala 11. 10. 2017 v Hradci Králové. Konference se věnovala možnostem evropských dotací pro obce do roku 2020 a budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020. V rámci konference byly představeny také novinky z oblasti regionální politiky (např. příprava Strategie regionálního rozvoje na období 2021–2030) a informace o připravovaných národních dotačních titulech.
- Dne 26. 10. 2017 se sekretariát RSK LK zúčastnil jednání PS Inovace (Rada VaVaI), které proběhlo v prostorách centra TOPTEC v Turnově.
- Pracovníci sekretaritátu RSK LK se zúčastnili pravidelného setkání regionálních sekretariátů RSK, které proběhlo 31. 10. 2017 v Praze na MMR.

 

 

 

září 2017

- Ve dnech 5. - 6. 9. proběhlo v Hradci Králové 7. zasedání Národní stálé konference, kterého se za RSK LK zúčastnil Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů. Zápis a soubor usnesení z NSK jsou k dispozici ZDE.
- Dne 14. 9. se uskutečnil seminář "Dobrá praxe jako inspirace - příklady úspěšných projektů měst a obcí". Prezentace přednášejících starostů a dalších účastníků, fotogalerii a další informace ze semináře naleznete ZDE.
- 25. 9. 2017 proběhlo v pořadí 12. jednání Regionální stálé konference. V rámci tohoto jednání byla členy RSK LK schválena aktualizace regionálního akčního plánu pro rok 2017. Materiály z jednání jsou k dispozici ZDE.