NSK

Národní stálá konference přispívá k zajištění vzájemné provázanosti a koordinace státu a regionů (územních partnerů) při implementaci územní dimenze a realizaci Dohody o partnerství a programů spolufinancovaných z ESI fondů.

Národní stálá konference (NSK) je složena ze tří komor:schéma územní dimenze
• Komory regionální
• Komory ITI a IPRÚ
• Komory CLLD

Je rovněž plénem, na němž je diskutován soulad potřeb definovaných regionálními stálými konferencemi v regionálních akčních plánech a jejich reálným naplňováním prostřednictvím ESI fondů či národních dotačních titulů. Na úrovni Národní stálé konference je také diskutována míra naplňování Národního dokumentu k územní dimenzi a jeho zohledňování řídicími orgány jednotlivých operačních programů.