33. jednání RSK

REGIONÁLNÍ STÁLÁ KONFERENCE LIBERECKÉHO KRAJE
33. JEDNÁNÍ | 22. března 2023 | KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE – 3. PATRO – SÁL č. 326


09:30 – 10:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
10:00 ZAHÁJENÍ JEDNÁNÍ

Program jednání:

 1. Schválení programu jednání
 2. Kontrola plnění úkolů z 32. jednání RSK LK
 3. Změny v nominacích
 4. Informace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR / Mgr. Miroslav Daněk - zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR
 5. Integrované strategie (ITI) aglomerace Liberec - Jablonec nad Nisou / Mgr. Šárka Prachařová - Statutární město Liberec
 6. Integrované strategie rozvoje venkova a místní akční plány rozvoje vzdělávání / PhDr. Jitka Doubnerová - MAS Frýdlantsko, z. s.
 7. Informace ze sekretariátu Regionální stálé konference Libereckého kraje / Ing. Karolína Vičanová, Ing. Jana Vlková, Ing. Petr Stibor - sekretariát RSK LK
 8. Pracovní skupina Cestovní ruch / Ing. Lidie Vajnerová, MBA – zástupce Pracovní skupiny Cestovní ruch
 9. Pracovní skupina Inovace (VaVaI) / Ing. Vladimír Pachl - Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK
 10. Pracovní skupina Sociální začleňování a zaměstnanost RSK LK / Mgr. Zuzana Palečková - Agentura pro sociální začleňování
 11. Pracovní skupina Vzdělávání (KAP) / Ing. Lucie Foglová - Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ LK
 12. Chytřejší kraj / Ing. Marek Pšenička - Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o.

Různé

Diskuse a závěr

Prezentace z jednání naleznete na tomto odkazu, kde jsou k dispozici ke stažení do 19.04.2023, poté na vyžádání u sekretarátu.

Program

Prezenční listina

Zápis z jednání

 

Můžete nás kontaktovat.