32. jednání RSK

REGIONÁLNÍ STÁLÁ KONFERENCE LIBERECKÉHO KRAJE
32. JEDNÁNÍ | 23. listopadu 2022 | KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE – 3. PATRO – SÁL č. 326


09:30 – 10:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
10:00 ZAHÁJENÍ JEDNÁNÍ

Program jednání:

  1.  Schválení programu jednání
  2. Kontrola plnění úkolů z 31. jednání RSK LK
  3. Změny v nominacích
  4. Informace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR / Mgr. Miroslav Daněk - zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR
  5. Integrované strategie (ITI) aglomerace Liberec - Jablonec nad Nisou / Zástupce statutárních měst zastoupený nositelem ITI
  6. Integrované strategie rozvoje venkova a místní akční plány rozvoje vzdělávání / Bc. Jana Švehlová – MAS Podještědí, z. s.
  7. Informace ze sekretariátu Regionální stálé konference Libereckého kraje / Ing. Karolína Vičanová, DiS., Ing. Jana Vlková, Ing. Petr Stibor - sekretariát RSK LK
  8. Pracovní skupina Inovace (VaVaI) / Ing. Vladimír Pachl - Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK
  9. Pracovní skupina Vzdělávání (KAP) / Ing. Lucie Foglová - Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ LK
  10. Pracovní skupina Cestovní ruch / Ing. Lidie Vajnerová, MBA - zástupce odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu KÚ LK

Různé

Diskuse a závěr

 

Prezentace z jednání naleznete na tomto odkazu, kde jsou k dispozici ke stažení do 19. 12. 2022, poté na vyžádání u sekretarátu.

Program

Prezenční listina

Zápis z jednání

 

Můžete nás kontaktovat.