31. jednání RSK

REGIONÁLNÍ STÁLÁ KONFERENCE LIBERECKÉHO KRAJE
31. JEDNÁNÍ | 14. září 2022 | KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE – 3. PATRO – SÁL č. 326


09:30 – 10:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
10:00 ZAHÁJENÍ JEDNÁNÍ

Program jednání:

  1. Schválení programu jednání
  2. Kontrola plnění úkolů z 30. jednání RSK LK
  3. Změny v nominacích
  4. Informace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR/Mgr. Ondřej Pergl - zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR
  5. Integrované strategie (ITI) aglomerace Liberec - Jablonec nad Nisou/Ing. Radka Loučková Kotasová - Statutární město Liberec
  6. Integrované strategie rozvoje venkova a místní akční plány rozvoje vzdělávání/PhDr. Jitka Doubnerová - MAS Frýdlantsko, z. s.
  7. Informace ze sekretariátu Regionální stálé konference Libereckého kraje/Ing. Karolína Vičanová, DiS., Ing. Jana Vlková, Ing. Petr Stibor - sekretariát RSK LK
  8. Pracovní skupina Vzdělávání (KAP)/Ing. Lucie Foglová - Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ LK
  9. Pracovní skupina Cestovní ruch/Bc. Jakub Šeps - zástupce odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu KÚ LK
  10. Pracovní skupina Inovace (VaVaI)/Ing. Vladimír Pachl - Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK

Různé

Diskuse a závěr 

Prezentace ke stažení do 17.10.2022, poté na vyžádání u sekretariátu

Program

Prezenční listina

Zápis z jednání

 

Můžete nás kontaktovat.