30. jednání RSK

REGIONÁLNÍ STÁLÁ KONFERENCE LIBERECKÉHO KRAJE
30. JEDNÁNÍ | 22. června 2022 | KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE – 3. PATRO – SÁL č. 326


09:30 – 10:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
10:00 ZAHÁJENÍ JEDNÁNÍ

Program jednání:

 1. Schválení programu jednání
 2. Kontrola plnění úkolů z 29. jednání RSK LK
 3. Změny v nominacích členů a stálých hostů RSK
 4. Informace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR / Mgr. Ondřej Pergl, Ing. Martin Buršík - zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR
 5. Informace ke komponentě NPO 2.8 / Ing. Jan Mašek - Agentura CzechInvest
 6. Integrované strategie (IPRÚ a ITI) aglomerace Liberec - Jablonec nad Nisou / Mgr. Barbara Steinzová - Statutární město Liberec
 7. Integrované strategie rozvoje venkova a místní akční plány rozvoje vzdělávání / Mgr. Jana Švehlová - MAS Podještědí, z. s.
 8. Informace ze sekretariátu Regionální stálé konference Libereckého kraje / Ing. Jana Vlková, Ing. Karolína Vičanová, DiS. - sekretariát RSK LK
 9. Pracovní skupina Vzdělávání (KAP) / Ing. Lucie Foglová - Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ LK
 10. Pracovní skupina Cestovní ruch / Ing. Květa Vinklátová - zástupce odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu KÚ LK
 11. Pracovní skupina Inovace (VaVaI) / Ing. Vladimír Pachl - Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK
 12. Pracovní skupina Sociální začleňování a zaměstnanost RSK LK / Mgr. Zuzana Palečková - Agentura pro sociální začleňování

Různé

Diskuse a závěr

 

Jednotlivé prezentace z jednání jsou k dispozici ke stažení na tomto odkazu, a to do 6. července. Po tomto datu pouze na vyžádání u sekretariátu.

Program

Prezenční listina

Zápis z jednání

 

Můžete nás kontaktovat.