29. jednání RSK

REGIONÁLNÍ STÁLÁ KONFERENCE LIBERECKÉHO KRAJE
29. JEDNÁNÍ | 23. března 2022 | KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE – 3. PATRO – SÁL č. 326


10:30 – 11:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
11:00 ZAHÁJENÍ JEDNÁNÍ

Program jednání: 

 1. Schválení programu jednání
 2. Kontrola plnění úkolů z 28. jednání RSK LK
 3. Schválení Statutu a Jednacího řádu RSK
 4. Změny v nominacích členů a stálých hostů RSK
 5. Informace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR / Mgr. Ondřej Pergl - zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR
 6. Aktuality - IROP 2021 - 2027 / Ing. Simona Malá – Centrum pro regionální rozvoj ČR
 7. Integrované strategie (IPRÚ a ITI) aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou / Mgr. Barbara Steinzová - Statutární město Liberec
 8. Integrované strategie rozvoje venkova a místní akční plány rozvoje vzdělávání / PhDr. Jitka Doubnerová - MAS Frýdlantsko, z. s.
 9. Informace ze sekretariátu Regionální stálé konference Libereckého kraje / Ing. Zuzana Kapalínová, Ing. Karolína Vičanová, DiS., Ing. Jana Vlková - sekretariát RSK LK
 10. Pracovní skupina Vzdělávání (KAP) / Ing. Iva Prokopová - Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ LK
 11. Pracovní skupina Cestovní ruch / Ing. Květa Vinklátová - zástupce odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu KÚ LK
 12. Pracovní skupina Inovace (VaVaI) / Ing. Vladimír Pachl - Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK
 13. Pracovní skupina Sociální začleňování a zaměstnanost RSK LK / Mgr. Zuzana Palečková - Agentura pro sociální začleňování
 14. Chytřejší kraj / Ing. Marek Pšenička - Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o.

 Různé

Diskuse a závěr

 

Prezentace z jednání: https://www.uschovna.cz/zasilka/WN2SMG4IW59CPDYP-8RA/ . K dispozici jsou na tomto odkazu do 7. dubna 2022. Poté na vyžádání u sekretariátu RSK LK.

Program

Prezenční listina

Zápis z jednání

 

Můžete nás kontaktovat.