hlasování per rollam

Hlasování - schválení přílohy k Regionálnímu akčnímu plánu, schválení dokumentu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Libereckého kraje III

Zahájení hlasování proběhlo dne 1. 12. - 14. 12. 2022

 - zápisprezenční listina 

 - usnesení

 

Můžete nás kontaktovat.