hlasování per rollam

Hlasování - Zachování mlčenlivosti v rámci iniciativy Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center

Zahájení hlasování proběhlo dne 30. 11. - 6. 12. 2022

 - zápisprezenční listina 

 - usnesení

 

Můžete nás kontaktovat.