28. jednání RSK

REGIONÁLNÍ STÁLÁ KONFERENCE LIBERECKÉHO KRAJE
28. JEDNÁNÍ | 15. prosince 2021 | KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE – 3. PATRO – SÁL č. 326


09:30 – 10:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
10:00 ZAHÁJENÍ JEDNÁNÍ

Program jednání: 

 1. Schválení programu jednání
 2. Kontrola plnění úkolů z 27. jednání RSK LK 29. 9. 2021
 3. Změny v nominacích členů a stálých hostů RSK LK
 4. Volba náhradníka člena Národní stálé konference za RSK LK
 5. Informace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR / Mgr. Ondřej Pergl - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 6. Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) aglomerace Liberec - Jablonec nad Nisou /  Ing. Radka Loučková Kotasová - Statutární město Liberec
 7. Integrované strategie rozvoje venkova a místní akční plány rozvoje vzdělávání / PhDr. Jitka Doubnerová - MAS Frýdlantsko, z. s.
 8. Informace ze sekretariátu Regionální stálé konference Libereckého kraje /  Ing. Zuzana Kapalínová, Ing. Karolína Vičanová, DiS., Ing. Jana Vlková - sekretariát RSK, KÚ LK
 9. Pracovní skupina Vzdělávání (KAP) /  Ing. Leona Patočková - Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ LK
 10. Pracovní skupina Cestovní ruch / Ing. Květa Vinklátová - zástupce odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu KÚ LK
 11. Pracovní skupina Inovace (VaVaI) /  Ing. Vladimír Pachl - Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK
 12. Pracovní skupina Sociální začleňování a zaměstnanost RSK LK / Mgr. Zuzana Palečková - Agentura pro sociální začleňování

Různé

Diskuse a závěr

 

Prezentace z jednání naleznete ZDE, ke stažení jsou k dispozici do 20. ledna 2022.

Program

Prezenční listina

Zápis z jednání

 

Můžete nás kontaktovat.