12. jednání RSK

 

Program
Seznam členů RSK


Ministerstvo pro místní rozvoj
Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) aglomerace Liberec- Jablonec nad Nisou
Integrované strategie rozvoje venkova a místní akční plány rozvoje vzdělávání (MAP)
Pracovní skupina VZDĚLÁVÁNÍ (KAP)
Pracovní skupina INOVACE (RIS3)
Sekretariát Regionální stálé konference (RSK)

Prezenční listina  + Zápis

IMG2789
IMG2788
IMG2770
IMG2785
IMG2623
IMG2622