10. jednání RSK

 

Program
Seznam členů RSK


Ministerstvo pro místní rozvoj
Centrum pro regionální rozvoj České republiky (CRR)
Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) aglomerace Liberec- Jablonec nad Nisou
Integrované strategie rozvoje venkova a místní akční plány rozvoje vzdělávání (MAP) + prezentace MAS
Pracovní skupina VZDĚLÁVÁNÍ (KAP)
Pracovní skupina CESTOVNÍ RUCH (PS CR)
Pracovní skupina INOVACE (RIS3)
Sekretariát Regionální stálé konference (RSK) + Připomínky k ESIFNSK - doporučení pro RSKNSK - podklad k SRR


Prezenční listina + Zápis

IMG1377
IMG1376
IMG1375