8. jednání RSK

 

Program 
Seznam členů RSK


Ministerstvo pro místní rozvoj
Pracovní skupina VZDĚLÁVÁNÍ (KAP)
Regionální akční plán Libereckého kraje (RAP)

RAP 2016 - textová část

RAP 2016 - tabulková část Seznam projektů IROP SC 1.1

Zápis + Prezenční listina

IMG0797
IMG0795
IMG0796