9. jednání RSK

 

Program
Seznam členů RSK


Ministerstvo pro místní rozvoj
Centrum pro regionální rozvoj České republiky (CRR)
Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) aglomerace Liberec- Jablonec nad Nisou
Pracovní skupina VZDĚLÁVÁNÍ (KAP)
Pracovní skupina CESTOVNÍ RUCH (PS CR)
Pracovní skupina INOVACE (RIS3)
Sekretariát Regionální stálé konference (RSK)

Seznam projektů IROP SC 1.1

Rámec pro podporu Infrastruktury 2- aktualizace

Rámec pro podporu Infrastruktury 3

Rámec pro podporu Infrastruktury 4

Prezenční listina + Zápis

 

IMG1311
IMG1310
IMG1308
IMG1309