6. jednání RSK

 

Program
Složení členů RSK

Ministerstvo pro místní rozvoj
Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) aglomerace Liberec - Jablonec nad Nisou
Integrované strategie rozvoje venkova a místní akční plány rozvoje vzdělávání
Operační program Zaměstnanost
Strategie inteligentní specializace pro Liberecký kraj (RIS3)
Pracovní skupina Vzdělávání
Regionální akční plán Libereckého kraje (RAP)

Zápis + Prezenční listina