2. jednání RSK

 

Program
Seznam členů RSK


Informace ze zasedání Národní stálé konference
Vystoupení stálých hostů RSK
Regionální akční plán Libereckého kraje
Přehled aktivit Regionálního akčního plánu Libereckého kraje
Návrh na vytvoření dočasných pracovních skupin

Zápis + Prezenční listina