4. jednání RSK

 

Program
Seznam členů RSK

 
Ministerstvo pro místní rozvoj
Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) aglomerace Liberec - Jablonec nad Nisou
Místní akční plány rozvoje vzdělávání
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání a složení pracovní skupiny Vzdělávání


Regionální akční plán Libereckého kraje (RAP)
RAP - textová část
RAP - tabulková část:

  • Vazba RAP na Strategii regionálního rozvoje ČR,
  • Vazba RAP na Strategii/Program rozvoje Libereckého kraje,
  • Financování RAP
  • Finanční plán RAP
  • Indikátory RAP
    Příloha RAP - seznam projektů financovaných z IROP SC 1.1
  •  Územní zacílení jednotlivých operačních programů pro Liberecký kraj 
  • typologie území v Libereckém kraji
  •  Strategie inteligentní specializace (RIS3)

Zápis + Prezenční listina
Zápis z korespondenčního elektronického hlasování

 
* územní vymezení pro realizaci Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání a žadatelé MAP