1. jednání RSK

 

ProgramIMG 1635
Statut RSK LK
Jednací řád RSK LK
Seznam členů


Územní dimenze a nové nástroje v programovém období 2014-2020 včetně Regionálního akčního plánu, role RSK
Příprava Regionálního akčního plánu LK
Tabulka Regionálního akčního plánu
Schéma Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020
Přehled souvisejících dokumentů

Zápis + Prezenční listina