22. jednání RSK
Další jednání Regionální stálé konference Libereckého kraje se uskuteční 24. března 2020 od 10:00 hod. v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje.