22. jednání RSK
Termín dalšího jednání Regionální stálé konference bude naplánován s ohledem na aktuální situaci.