18. jednání RSK

18. jednání Regionální stálé konference se uskuteční 27. března 2019.

O výstupech tohoto jednání budete informováni.