19. jednání RSK

další jednání Regionální stálé konference Libereckého kraje se uskuteční ve čtvrtek 20. června od 12:30 hod., 3. patro zastupitelský sál č. 326