Více než 3,2 mld. na nové odborné učebny

Více než 3,2 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) půjde na nové odborné učebny základních škol nebo jejich rekonstrukci a na modernizaci školních dílen. Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, totiž spouští další dvě výzvy v novém programovém období na zlepšení kvality vzdělávací infrastruktury pro základní školy.

Dotační podpora z Evropské unie je rozdělena na dvě výzvy podle realizace projektu. 23. výzva IROP je určená pro projekty na území méně rozvinutých regionů a je v ní k dispozici přes 1,8 mld. Kč z EFRR. 24. výzva IROP je pro projekty na území přechodových regionů a je zde přiděleno více než 1,3 mld. Kč z EFRR.

Kategorie regionů je možné najít na webových stránkách IROP. 

Informace k semináři pro žadatele a příjemce určený pro vyhlášené výzvy je možné sledovat na webových stránkách IROP. 
 
V prosinci IROP plánuje vypsat výzvu pro základní školy prostřednictvím Integrovaných územních investic (ITI) s prostředky 2,8 mld. Kč z EFRR a taktéž výzvu na vzdělávání prostřednictvím Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) s prostředky 2,2 mld. Kč z EFRR, ve které bude na základní školy určeno téměř 1,4 mld. Kč. Další investice mohou školy, jakožto veřejné budovy, čerpat na snížení energetické náročnosti prostřednictvím Operačního programu životní prostředí a na neformální vzdělávání pak i z Operačního programu spravedlivá transformace. Oba programy má v kompetenci Ministerstvo životního prostředí. 

Zdroj: https://irop.mmr.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/mmr-na-lepsi-vybaveni-zakladnich-skol-mame-priprav